USZODA HÁZIRENDJE

Tájékoztatjuk az úszóvendégeket, hogy az uszoda belépőjegy, bérlet megvásárlásával a házirend szabályainak betartása számukra is kötelezővé válik. Az uszoda szolgáltatásait igénylők kötelesek a házirend szabályait megtartani. Aki a házirendben foglaltak betartását nem vállalja, attól a szolgáltatás megtagadható. Azt a személyt, aki a HÁZIREND-ben foglaltakat megsérti, az uszodából el kell távolítani és az uszodaszolgáltatások további igénybevételéből ki kell zárni.

Tulajdonos és üzemeltető:

Balatonboglár Város Önkormányzata, 8630 Balatonboglár Erzsébet u. 11.

Közegészségügyi felügyeleti szerv: ÁNTSZ Siófoki Kistérségi Intézete, 8600 Siófok Koch R. u.11.

A vendég panaszával az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Szabó György
Intézmény vezető
06-20/332-0552
8630 Balatonboglár, Gaál Gaszton 58.

 

Balatonboglár Város Jegyzője
8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.
Telefon: 06-85/550-333

 

Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
7400 Kaposvár, Fő u. 57.
Telefon: 06-82/424-151

Somogy Megyei SKIK mellett működő Békéltető Testület
7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: 06-82/501-000

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

Az uszoda területén a szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatokat ellátó alkalmazottak alapvető feladata az úszóvendégek kulturált és szakszerű kiszolgálása, valamint a vendégek zavartalan pihenésének biztosítása.

A vendég jogosult a szolgáltatás módjára, minőségére, vagy a szolgáltatást végző alkalmazott magatartására vonatkozóan észrevételeit szóban, vagy írásban megtenni.

A Vásárlók könyve (Panaszkönyv) a pénztáraknál áll a vendégek rendelkezésére. A Vásárlók könyvét a vendég kérésére rendelkezésére kell bocsátani, a beírásban akadályozni nem lehet. Az uszodára vonatkozó panaszbejegyzéseket az ügyvezető igazgató köteles kivizsgálni, panaszra, észrevételre, javaslatra vonatkozó szabályok alapján intézkedni, valamint írásos választ küldeni az előírt határidőn belül.

10 perccel az uszoda zárását megelőzően, a medencét kötelező elhagyni.

Az uszodában felelős szolgálati tevékenységet ellátó alkalmazott (pénztáros, uszodamester, takarító stb.) hivatalos személynek tekintendő, és mint ilyent a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.

A belépőjegy ára a vendég kiszolgálását is magában foglalja, ezért az Üzemeltető alkalmazottja semmiféle más juttatást nem kérhet, és nem várhat el.

A szolgáltatás a vendégek részére érkezésük sorrendjében áll rendelkezésre.

A medence úszásoktatás céljából,csak úszófolyosó bérlésével vehető igénybe.

Az öltözőszekrények használatához, az értékmegőrzőhöz rendszeresített és számozott kulcsok megőrzése ajánlott. Az öltözőszekrények és értékmegőrző kulcsai 200 Ft kaució esetén a pénztárnál vehetőek át és adhatóak le.

A belépőjegyek,- az időkorlátozás nélkül – egy alkalomra szóló belépésre jogosítanak.

Érvénytelen jeggyel, bérlettel belépni szándékozókkal szemben az Üzemeltető eljárást kezdeményezhet, illetve megtagadhatja a szolgáltatást.

Az uszoda területére utcai cipővel tilos bemenni, váltócipő használata kötelező. Az uszoda előterében, kijelölt helyen kötelező az utcai cipő cseréje.

Amennyiben az uszodába érkező vendégek megjelenésére és ápoltságára nézve higiéniás kifogás merül fel, illetve vélelmezhető, hogy a mások által használt, közös helyiségeket és az úszómedencét nem rendeltetésszerűen tudják használni, azok számára az uszoda területére való belépés megtagadható illetve szükség esetén az uszoda területéről eltávolíthatók.

Lábmosó és úszósapka használata kötelező.

Az Üzemeltető köteles:

A medencének a 37/1996. (X.18.) NM. rendelete által előírt vízminőségét, a medence vizének hőfokát, a medence, öltözők és egyéb a fürdőhöz tartozó területek takarítását, tisztántartását és fertőtlenítését biztosítani.

A vendégek rendelkezésére bocsájtani az előírásoknak megfelelően előkészített, feltöltött és hőfokra állított úszómedencét.

A medencéhez szakképzett uszodamestereket biztosítani.

A nyitva tartás idejére szakképzett elsősegélynyújtót alkalmazni, annak személyét és a helyiséget ahol megtalálható a pénztáraknál kifüggeszteni.

Az uszoda nyitvatartási idejét a vendég részére jól látható módon és helyen, az egységek bejáratánál és a pénztáraknál kell elhelyezni.

A belépőjegy árak díjszabását a pénztáraknál táblázatos formában kifüggeszteni.

Az esetleges árváltoztatást az ártáblán vagy hirdetményen közölni kell. Fel kell tüntetni, hogy a jegyárak az ÁFA-t is tartalmazzák, továbbá a jegyárak mely naptári időponttól érvényesek.

Közegészségügyi feltételek:

A népjóléti miniszter 37/1996. (X.18.) NM. rendelete alapján az uszodát nem látogathatják:

a lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő,

a görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros bőr elváltozással járó betegségben szenvedő,

az ittas, a kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek.

A sportközpontban vendéglátó egység működik, amely a vendégek kulturált és közegészségügyileg megfelelő étel és ital ellátásáról, a fogyasztás megfelelő körülményeiről gondoskodik, ezért nem hozhatók be az uszoda területére élelmiszerek és italáruk.

Kártérítés:

Az értékmegőrzőben a megadott értékhatárig az ott elhelyezett tárgyakért és értékekért az Üzemeltető anyagi felelősséget vállal.

Az Üzemeltető az uszoda területén, valamint az öltözőszekrényekben elhelyezett ruházatért, személyes tárgyakért ékszerért, készpénzért, értékpapírokért, gépjármű indítókulcs, lakáskulcs, mobiltelefon stb. nem vállal felelősséget.

TILOS! Az uszoda területén:

Fegyvert, mérgező anyagot vagy egészségre ártalmas, balesetveszélyes anyagot és eszközt behozni.

Az öltözőkben, medencében, medencetérben étkezni, szemetelni, a medence vizét egyéb módon szennyezni.

A medencébe törékeny tárgyat, vagy baleset, sérülés előidézésére alkalmas tárgyat bevinni.

Állatot behozni.

Fürdőruha nélkül vagy utcai ruhában fürdeni.

A medencék vízébe oldalról beugrálni mások nyugalmát zavarni és a medence használatban akadályozni és veszélyeztetni.

A közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait megsérteni.

Dohányozni

Utcai cipővel bemenni

A HÁZIREND-et az uszoda pénztárában, teljes terjedelemben kell az úszóvendégek kérésére rendelkezésére bocsájtani. A pénztárnál a házirend legfontosabb szabályairól kivonatot kell készíteni és jól látható helyen kifüggeszteni.

Balatonboglár, 2016. január 4.

Szabó György

Intézményvezető