A csarnok küzdőterébe csak átváltott, tiszta, nyomot nem hagyó talpú cipőben szabad belépni. VÁLTÓCIPŐ HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!
A SZERTÁRAKBA IDEGENEKNEK BELÉPNI TILOS! A szertárakba csak az üzemeltető alkalmazottai vagy az arra meghatalmazott személy léphet be, onnan szertári anyagot, sportszert csak az arra meghatalmazott személy vihet ki. A szertárak kulcsait a portán kell tárolni.

Baleset esetén az üzemeltető képviselőjét, illetve 06 85 351 419 telefonszámon a helyi orvosi rendelő ügyeletét, vagy a 104 telefonszámon a mentőket kell értesíteni.

Tűz esetén az üzemeltető és a 105 telefonszámon a tűzoltóság azonnal értesítendő.Jó sportolást, jó szurkolást és jó szórakozást kívánnak a

Urányi János Sport Központ

Szabó György

Intézményvezető

Balatonboglár 2016. január 4.

A balesetveszély miatt, a küzdőtéren semmilyen kemény, szúró, vágó vagy más sérülést, okozó tárgyat (óra, ékszer, stb.) viselni nem szabad.
Ittas, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy a csarnok területén nem tartózkodhat, semmilyen szolgáltatásban nem részesülhet. Ilyen állapotban lévő személyt a sportrendezvény szervezője kiutasíthat a létesítményből.
Nem szabad a játéktéren szeszes italt fogyasztani, dohányozni, étkezni.
Az öltözők használata előtt az öltözők vagyontárgyairól szóló felelősségvállalási nyilatkozatot a csapat kísérője köteles átvenni és a közös szemrevételezés után aláírni.
A csarnok világítását, fűtését, egyéb gépi berendezéseit csak az üzemeltető alkalmazottai kezelhetik.
Csak az üzemeltető által ismert, eltávolítható VAX-ot szabad használni.
A sportszerek rendeltetésszerű használatáért a rendezvény szervezője, vagy vezetője felel. A rendeltetésszerű használattól eltérő okból keletkezett kárt a károkozó köteles megtéríteni.
A csarnok eredményjelző berendezését csak az arra kijelölt személy kezelheti.